Pomáháme společně

Alzheimer NF

PROJEKT NA PODPORU GERIATRICKÝCH AMBULANCÍ

NF Gabrielis dlouhodobě spolupracuje s Alzheimer NF, který se zabývá podporou profesionálů pečujících o lidi s demencí. V roce 2022 byl podpořen vzdělávací workshop pro lékaře zapojené do projektu geriatrických ambulancí. 
Cílená geriatrická péče dokáže významně zkvalitnit život pacienta i jeho rodiny. U velké části geriatrických pacientů se vyskytuje kognitivní porucha, a proto mají geriatři velkou šanci zachytit pacienta s kognitivním deficitem včas a začít s léčbou. Pilotní projekt podporuje a pomáhá budovat síť, která má zásadní potenciál být nositelem kvalitní komplexní péče pro lidi s kognitivní poruchou, jak nyní tak i v budoucnosti.

Více informací na www.alzheimernf.cz.