Save the Pangolins...

Trenggiling Conservation Program 
aneb Záchrana luskounů – jediných šupinatých savců světa – na Sumatře

Luskouni jsou unikátní živočichové, kteří jsou v současnosti považováni za nejpašovanější savce světa. Podobně jako třeba v případě nosorožčích rohů je po nich velká poptávka ze strany člověka. Kvůli lovu pro jejich šupiny, ale i maso se tak luskouni dostávají na pokraj vyhubení. Proto vznikl program na jejich ochranu na Sumatře, nazvaný Trenggiling Conservation Program (trenggiling znamená v indonéštině luskoun), jehož hlavním cílem je omezení ilegálního obchodu s luskouny a úbytku jejich populací  ve volné přírodě. 

Program na severu ostrova buduje záchranné a rehabilitační centrum pro kriticky ohrožené luskouny ostrovní s cílem jejich návratu  do divočiny. Další důležitou aktivitou programu je vzdělávání o luskounech a ochraně přírody jako takové a stejně tak i zapojování místní komunity lidí.
Hlavními partnery jsou Zoo Ostrava, Zoo Olomouc a Zoo Wroclaw.


Chcete se stát součástí tohoto záchranného programu a podporovat jej?
Projekt můžete podpořit přímo finančním darem na transparentní účet:
2201910691/2010 s připojením poznámky „DAR“.

Více informací na https://www.trenggiling.org/cs/