EGYPT | PAPYRUS

 

Materiál: papyrus, proužky stonku šáchoru poskládané křížem přes sebe
Psací náčiní: štětec, později rákosové pisátko, dřevěná paleta
Technika: tuhá černá tuš, třecí kámen na tuš, doplňková červená barva
Typ písma: Obrázkové písmo - Hieroglyfy
Lokalita: Egypt
Období: 2900 p ř. n. l. – 4. století n. l.
Zajímavost: výroba papyrusu byla po roce 1100 zapomenuta a znovuobnovena až ve 20. stol., dosud se nepodařilo vyrobit papyrus v kvalitě, která by se vyrovnala starověkým exemplářům