MEZOPOTÁMIE | HLINĚNÉ TABULKY

 

Materiál: hliněné tabulky nejčastěji o velikosti 5 x 10 cm
Psací náčiní: rákosový stylus
Technika: vtlačování do vlhké hlíny
Typ písma: Klínové písmo
Lokalita: Mezopotámie
Období: 4. tisíciletí př. n. l. – 2. století p ř. n. l.
Zajímavost: nalezeno až dva miliony tabulek, jen 100 tisíc jich bylo publikováno